1979 Fabanola e o televexo

Coa estrea de Fabanola e o televexo o 4 de marzo de 1979 na IV Feira do Queixo de Arzúa nace a compañía Os Monicreques.
OS MONICREQUES  formada por Marcelino de Santiago (Kukas), Isabel e Rosa Rey coa colaboración nesa primeira función de Jacobo Remuñan e J.L. Botana.
Pronto incorporase ó grupo Fernando Pedrido.
Neste primeiro ano de vida son moitas as peripecias que vive o grupo, dende a desfeita do seu teatriño  o día da estrea que lles obrigou nos primeiros meses de existencia a ter que utilizar 2 pancartas para actuar, unha diante que os ocultaba da vista do público e outra detrás pintada a xeito de decorado, e que suxeitaban os membros das comisións de festas.

Dan a coñecer e asentan o teatro de marionetas en Galicia tralo baleiro deixado popularmente pola desaparición de Barriga Verde.
Recuperan ó tempo o espírito das Misións Pedagóxicas dos anos 30 levando os fantoches a tódolos currunchos da xeografía galega.
Representan espectáculos en galego contribuíndo á normalización da lingua galega,especialmente entre o público infantil.
Crean espectáculos didácticos, non violentos e de participación.

CADRO ARTÍSTICO

Autor                                       Kukas

Manipuladores marionetas (1º equipo)

                                                Isabel Rey

                                                Rosa Rey

                                                Jacobo Remuñan

                                                Kukas

  Manipuladores marionetas (2º equipo)

                                                Fernando Pedrido

                                                Kukas

Técnica de manipulación        Fantoche de luva

FOTOGRAFÍAS

DOCUMENTOS

MANUSCRITO OBRA