1990 A Rúa das Balconadas

Coa estrea o 20 de abril de 1990 da lenda de A Rúa das Balconadas no Teatro Principal, Kukas inicia a súa Triloxía Compostelá.

A posta en escena de este espectáculo en principio foi concibida como unha “maqueta” dun máis grande.
O resultado obtido deu lugar non só a un espectáculo en si mesmo, senón a unha posta en escena vistosa plasticamente.
Cunha exquisita manipulación dunhas marionetas que eran un prototipo novo que conxugaban diferentes técnicas de manipulación.
O mecanismo permitía a total mobilidade da cabeza en tódalas direccións e o manexo por unha soa persoa.
O mecanismo é unha adaptación do modelo de variñas e fíos de Peralta del Amo.
Nestas marionetas aínda non estaba solucionado o problema da manipulación das pernas.

DESEÑOS

FOTOGRAFÍAS

PROGRAMA MAN

PRENSA

FRAGMENTO BANDA SONORA

VÍDEO PROMOCIÓN DIRIXIDO POR ROBERTO VIDAL BOLAÑO

LIBROS DO CDG: TEXTO A RÚA DAS BALCONADAS

EQUIPO ARTÍSTICO

Autor
Marcelino de Santiago
Dirección
Kukas
Axudante dirección
Isabel Rey
Deseño marionetas,
vestiario e escenografía
Kukas
Deseño iluminación
Suso Bermejo
Construcción marionetas
Kukas e Suso Bermejo
Realización vestiario
Isabel Rey
Deseño carteis
Kukas

Voces galego
María Bouzas
Kukas
Gustavo Pernas
Victor Lorenzo
X.M.Olveira “Pico”
Anxela G.Abalo
Isabel Rey
Carlos Clemente
Suso Bermejo

Manipuladores marionetas (1º equipo)
Carlos Clemente
Kukas
Isabel Rey
Manipuladores marionetas (2º equipo)
Luisa Aguado
Kukas
Isabel Rey
Manipuladores marionetas (3º equipo)
Marian Gonzalez
Nekane Fernández
Isabel Rey
Producción e distribución
Isabel Rey Pousada