1992 Don Gaiferos

Esta obra pertencente á Triloxía Compostelá e basada no Romance de don Gaiferos de Mormaltán, estreouse nesta versión o 28 de novembro de 1992 na Sala Nasa de Santiago de Compostela.

Na posta en escena desta obra era interesaba mostrar o camiño, polo que era fundamental que as marionetas tivesen pernas, pero as marionetas de fíos tradicionais non permitían conseguir a necesaria precisión nos movementos e ser manipuladas por unha soa persoa. Por isto deseñouse un prototipo novo de fíos, pero cun sistema que colga a marioneta dun arnés que leva o actor e permítelle manipulala a el só sen axuda.

DESEÑOS

FOTOGRAFÍAS

PROGRAMA MAN

PRENSA

FRAGMENTO BANDA SONORA

VÍDEO PROMOCIÓN DIRIXIDO POR ROBERTO VIDAL BOLAÑO

MANUSCRITO DON GAIFEROS

TEXTO OBRA DON GAIFEROS

Espectáculo subvencionado na produción por: