1994 Canonxo

Con esta obra estreada o 4 de marzo de 1994 celebramos o decimoquinto aniversario da compañía e Kukas completa a súa Triloxía compostelá.

Nesta obra creáronse unhas marionetas similares ás utilizadas na Rúa das Balconadas, pero de tamaño case natural (sobre 1,50 m.), e nas que se conseguiu solucionar o problema que supoñían as pernas creando un mecanismo similar ó utilizado nas de Don Gaiferos.

Canonxo é a triste lenda da fundadora do mosteiro de Conxo.A obra amosa fortes contrastes que van dende o lirismo poético das escenas de amor ata a tensión tráxica das de traizón e morte.

DESEÑOS

FOTOGRAFÍAS

PROGRAMA DE MAN

PRENSA

FRAGMENTO BANDA SONORA

VÍDEO PROMOCIÓN DIRIXIDO POR ROBERTO VIDAL BOLAÑO

LIBRETO OBRA CANONXO

MANUSCRITO

Espectáculo subvencionado na produción por: