1998 Odisea

Versión dramática de Isabel Rey e Kukas do poema épico de Homero estreada o 27 de maio de 1998 na Sala Nasa de Compostela na Feira de teatro de Galicia.
Odisea conta as aventuras de Ulises  dende a súa partida de Troia ata a súa chegada a Itaca.

Para representar os diferentes mundos utilizáronse diferentes técnicas de expresión  teatral como:

– os actores con máscara para representar aos deuses
– as marionetas para representar aos seres humanos
– as sombras chinas con fondos compostos por proxecciones pintados a man para representar os viaxes por mar.
 

DESEÑOS

FOTOGRAFÍAS

PROGRAMA MAN

PRENSA

BANDA SONORA

LIBRETO ODISEA

Espectáculo subvencionado na produción por: