2001 O Retablo de Maese Pedro 2004 Quíxote, capítulo XXVI

Coa estrea o 22 de febreiro de 2001 no Auditorio de Galicia de O retablo de Maese Pedro comeza a colaboración coa Real Filharmonía de Galicia. En 2004 engádese unha introducción didáctica chamando a esta nova versión Quixote, capítulo XXVI.
Adaptación dun episodio do Quíxote por encargo da Princesa de Polignac a Manuel de Falla dunha ópera para títeres.

A obra relata o que aconteceu cando don Quíxote e Sancho asisten á representación do “Romance de Don Gaiferos”.

E como o cabaleiro andante desbarata todo o teatriño cando na súa loucura intervén na comedia.

Este espectáculo mantívose durante anos no repertorio da Real Filharmonía e dos Monicreques de Kukas

DESEÑOS

FOTOGRAFÍAS

PROGRAMAS DE MAN

PRENSA