2003 Contos do vento acatarrado

O espectáculo Contos do vento acatarrado estreouse o 23 de abril do 2003 no Centro Cívico Cultural de Arteixo.
Un día que o vento estaba triste e acatarrado, Don e Dona dispóñanse a xantar debaixo dun limoeiro …

Cando sentiron un xemido escachado…era o vento que se laiaba de dolor.

Nun transo de febre, o vento contoulles unhas historias tan incribles como estraña era a súa ciencia.

Na posta en escena de Contos do Vento acatarrado tratamos temas transversais como son:
– o pacifismo,
– a ecoloxía,
– o respecto polo entorno natural,
– a solidariedade e a xenerosidade persoal ou o valor da amizade.

DESEÑOS

FOTOGRAFÍAS

PROGRAMA MAN

PRENSA

FRAGMENTOS BANDA SONORA

LIBRETO DE DIRECCIÓN

Espectáculo subvencionado na produción por: