Fotografías 1979 -1989

1979 Fabanola e o televexo

1980 Barriga Verde

1980 O Peluquillas Langarillas

1980 Toca que toca a muiñeira

1981 A Don Esmirriau non lle gusta o bacallao

1981 Pirula do vertedeiro

1981 O Colar de Marica (1ª versión)

1982 Chiquilicatro

1983 O Colar de Marica (2ª versión)

1983 Maisguarrita Phacher