Manuscritos e libros

Manuscritos e libros editados con obras dramáticas, bandas deseñadas ou poemarios

escritos por Marcelino de Santiago Viqueira (Kukas) e que serviron para crear espectáculos

de teatro con marionetas e que recopilamos e dixitalizamos no arquivo histórico da compañía.

1986. MONICREQUES

Libro editado no ano 1986 e que incluía 3 obras emblemáticas da traxectoria da compañía na súa primeira década: A don Esmirriau non lle gusta o bacallao, Pirula do vertedeiro e o Peluquillas Langarillas.

1992 DON GAIFEROS

Manuscrito da obra Don Gaiferos escrita por Marcelino de Santiago Viqueira no ano 1986 e revisada e modificada na versión de 1992 e na de 2020.

1994 CANONXO

1994 O MARISCAL

Versión de Xan Cejudo Alvaro, Marcelino de Santiago Viqueira e Isabel Rey Pousada da obra O Mariscal de Ramón Cabanillas e Vilar Ponte e que supuxo a primeira produción de teatro con marionetas do Centro Dramático Galego.

2000 LIBROS DO CDG

Dentro da colección dos libros do Centro Dramático Galego editouse este exemplar que incluía tres obras de Marcelino de Santiago e nas que basaron tres dos espectáculos fundamentais da década dos noventa do século XX da compañía.