Unha das actividades que realizamos son exposicións de instalacións cos deseños, decorados e marionetas de espectáculos creados por Os Monicreques de Kukas dende 1979.

  • Exposición Os Monicreques XV aniversario. Centro de Documentación de Títeres de Bilbao
  • Exposición XX Aniversario de Os Monicreques. Pazo de Congresos de Santiago, Forum Metropolitano de A Coruña, Auditorio de Narón, Casa Cherry de Oleiros, Museo Ramón Aller de Lalín.
  • Exposición Os Monicreques de Kukas 1979-2007. Centro de Artesanía de Lugo
  • Exposicións de Os Monicreques de Kukas. Feira de Teatro de Fafe 2016. Pazo da Cultura de Narón. 2018. FETEN de Xixón 2020
  • Don Gaiferos polos camiños cara aCompostela. Museo das Peregrinacións de Santiago, Pazo Torrado de Cambados, Pazo da Cultura de Narón, Auditorio de Cee, Auditorio de Lugo, Casa da Cultura de Santa Comba, Auditorio de Teo, Auditorio de Rianxo, Feira de Freixo de Espada á cinta. 2021
  • Os monicreques de Kukas de barrio a barrio nos centros socioculturais e Biblioteca Anxel Casal de Santiago de Compostela. 2022