Creación de teatro “lambe lambe”, “caixa máxica” “titirimundi” ou “totilimondi”.
A contaminación dos mares e océanos e as traxedias como as do Prestige, Urquiola, Mar Exeo e moitas máis son motivo de reflexión e denuncia.

Espectáculo cunha duración de 5 minutos cada pase

Aforo en cada pase para 2 espectadores

A sinxeleza e a beleza do mínimo, a síntese das formas e os símbolos ao servicio da reflexión e a denuncia das agresións que sofre o medio ambiente e a natureza.

Estreada no Pazo da Cultura de Pontevedra con motivo da exposición,
SEMPRE MÁIS. ARTE, ECOLOXÍA E PROTESTA NA GALIZA DO PRESTIGE