GERNIKA (danos colaterais) na Sala Guirigai

Os Monicreques de Kukas presentamos Guernika (daños colaterales) na Sala Guirigai de Los Santos de Maimona.

O sábado1 de xuño a partires das 19,30 horas en 2 sesións con pases individuais de 5 minutos.

Reservas telefónicas al 924 57 24 96 ou por correo electrónico a guirigaicomunica@gmail.com