Exposición. Centro do Títere de Alcorcón

Exposición de Monicreques de Kukas. Do 19 de xaneiro ao 14 de xullo do 2024. Con motivo do 45 Aniversario