E tamén ademais de producir, distribuír espectáculos teatrais baixo a marca artística de Os Monicreques de Kukas, a empresa Kukas producións artísticas SL dedicase tanto ao deseño como a realización de escenografías, atrezzos, marionetas, máscaras, xigantes, cabezudos, carteis, reportaxes fotográficos, obradoiros de construción, posta en escena con obxectos, marionetas, actores, e tamén o comisariado de exposicións de marionetas, fotografía ou pintura.