Breve información da historia da compañía Os Monicreques de Kukas e do currículo de Marcelino de Santiago Viqueira e Isabel Rey Pousada.