45 aniversario Os Monicreques de Kukas

No noso 45 aniversario Os Monicreques de Kukas queremos dar as grazas a todas

as persoas que participaron co seu traballo, arte e creatividade en máis de sesenta

espectáculos, así como a colegas, amizades e institucións que dun ou doutro xeito

colaboraron connosco nesta maravillosa, arriscada, creativa e reivindicativa aventura

porque sen vos non sería posible a nosa andaina.

Apertas de Kukas e Isabel